Ex ispitivanja

U prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom obavljamo sljedeća ispitivanja i mjerenja:

  • Mjerenje otpora izolacije
  • Mjerenje impedancije petlje kvara
  • Ispitivanje uređaja diferencijalne struje
  • Mjerenje izjednačenja potencijala i neprekinutosti zaštitnog vodiča
  • Ispitivanje i umjeravanje bimetalnog releja i motornih zaštitnih sklopki
  • Ispitivanje otpora uzemljenja ( zaštitno, pogonsko, gromobransko i združeno )
  • Ispitivanje statičkog elektriciteta
  • Mjerenja struja praznog hoda, otpora namota statora i otpora izolacije na motorima
Ex-ispitivanja