Vatrogasni aparati

Obavljamo i uslugu organiziranja servisiranja vatrogasnih aparata pravnim i fizičkim osobama.
“Pravilnikom o vatrogasnim aparatima” (NN 101/11) propisan je način provjere, označavanje te
rokovi za održavanje vatrogasnih aparata u Republici Hrvatskoj.

Prema spomenutom Pravilniku održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz:

  • redovni pregled / najmanje jednom u tri mjeseca od strane korisnika
  • periodični servis / najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima i češće
  • unutarnji pregled / sukladno uputi proizvođača
Vatrogasni-aparati