Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe.

Obavljamo za vas poslove iz područja zaštite od požara:

 • Osposobljavanje za početno gašenje požara
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Vođenje poslova Zaštite od požara (usluga ugovaranja Osobe odgovorne za organizaciju i provođenje mjera Zaštite od požara)
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara:

 •  – Godišnje Ispitivanje vatrodojavnog sustava
 •  – Godišnje Ispitivanje hidrantske mreže
 •  – Godišnje Ispitivanje vatrootpornih vratiju
 •  – Godišnje Ispitivanje PP zaklopki (uređaj za odvod dima i topline)
 •  – Godišnje Ispitivanje sprinkler sustava
 •  – Godišnje Ispitivanje drencher sustava
 •  – Godišnje Ispitivanje CO2 sustava i Halonskog sustava
 •  – Godišnje Ispitivanje sustava plinodetekcije (kotlovnice, garaže, … )
 •  – Ispitivanje plinonepropusnosti plinskih instalacija
 •  – Ispitivanje sigurnosnih ventila, manometara, posuda pod tlakom
zaštita-od-požara-2