Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Za potrebe naših klijenata obavljamo sljedeće poslove:

  • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša
  • Usluga organizacije i operativnog vođenja Službe integralne sigurnosti ( s uključenim područjima Zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša)
  • Obavljanje stručnih poslova izrade izvješća za Registar onečišćavanja okoliša i prijave svih onečišćenja u ROO bazu (PI-1, PI-2, PL-PPO, PI-Z …)
  • Ostale specijalistički poslovi iz područja Zaštite okoliša
Zaštita-okoliša-2