Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

 

 • Izrada procjene rizika na radu
 • Izrada Procjene rizika za radna mjesta s računalom
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika
 • Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 • Osposobljavanje odgovornih osoba za provedbu evakuacije i spašavanja
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 • Stručna osposobljavanja radnika
 • Izrada akata iz zaštite na radu (Pravilnici, odluke)
 • Ispitivanja radne opreme
 • Ispitivanja dizala
 • Ispitivanje radnog okoliša
 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje instalacija za zaštitu građevine od djelovanja munje (gromobranske instalacije)
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke do 50 zaposlenih
 • Ugovorno iznajmljivanje stručnjaka zaštite na radu za tvrtke preko 50 zaposlenih
 • Koordinator zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja
 • Savjetovanje iz područja zaštite na radu
zastita-na-radu